Gasbehandling


Biogas er en af fremtidens løsning i det fossil frie samfund. Biogassen har mange anvendelsesmuligheder, men i mange tilfælde kræver der en vid grad af behandling for at udnyttelsen er optimal. NISSEN energi teknik har derfor udviklet behandlingsanlæg, der behandler gassen til det niveau, der er nødvendigt for at kunne anvende i gasmotoranlæg og kedelanlæg. I behandlingsprocessen indgår i processer som tørring af gassen, tryksætning af gassen og rensning af gassen for svovl H2S og Siloxaner.

Gaskøling

Læs mere...
 

Trykforøgning

Læs mere...
 

Rensning for silicium- og svovlforbindelser

Læs mere...
 

   wta