Gaskøling


Når biogassen produceres og kommer ud af rådnetanken er den som regel fugtig og mættet med vanddamp og ved en temperatur der spænder fra 37 °C til 55 °C afhængig af om, der anvendes en Mesofil eller Termofil proces til udrådning af biomassen.

Vanddampen i gassen vil ved temperaturfald kondensere og skabe korrosion i motorerne, rørledninger osv. Ligeledes vil vanddampen reducere effektiviteten af den efterfølgende forbrænding i gasmotorerne. For at opnå en så høj virkningsgrad, som muligt, på gasmotorerne og undgå problemer med kondenseret vand i gasfiltre, ventiler, vekslere og rør er det nødvendigt, at få vanddampen kondenseret og vandet drænet ud af gassen.

Ved transport af gassen i rørledning i jorden over lang afstand vil der kondenseres en del vand ud af gassen, men på de fleste anlæg er der behov for tørring af gassen. Dette gøres effektivt ved efterfølgende, at etablere køling af gassen i en gaskøler.    

NISSEN energi teknik leverer gaskølere i størrelser afhængig af den gasmængde, der skal køles.   

 

 

 

 

 

 

   wta