Rensning for silicium- og svovl forbindelser


Biogas i rå form indeholder skadelige stoffer for materiellet og berørte komponenter ved forbrænding af gassen i en biogas motor eller i en kedel. De skadelige stoffer består for det meste af hydrogensulfid (H2S) eller i daglig tale kaldt svovl, siloxaner og organiske siliciumforbindelser. Svovl kan fjernes i et filter med aktivt kul, i et organisk filter eller i en kombination af de to. Ligeledes kan de gas formige silicium forbindelser fjernes i et filter med aktivt kul.

NISSEN energi teknik leverer filtre for gasrensning i flere størrelser alt efter mængde af gas, der skal renses.

 

 

 

 

 

 

   wta