Trykforøgning


Når biogassen forlader procestanken er det typisk med et lavt tryk 5 til 20 mBar. For de fleste motorer behøves et gastryk før 0-tryks regulator på ca. 30 mBar. Behovet for trykforøgelse kan også variere alt efter afstanden fra tanken til det gasforbrugende anlæg. Der kræves derfor typisk en trykøgning på mellem 20 og 100 mBar. Trykforøgningen foretages ved hjælp af en gasblæser eller gaskompressor med nødvendigt trykreguleringsudstyr, så som omløbsventil og/eller frekvensomformer.

 

 

 

 

 

 

   wta