Gasmotor - Naturgas

Danmark har haft tradition for kraftvarmeproduktion, og op gennem 80'erne og 90'erne var NISSEN energi teknik med til installering af et stort
antal decentrale kraftvarmeværker, hvor det dominerende brændsel var naturgas.

I 00' erne var der en del brændselsomlægning på bekostning af naturgassen, og i dag bliver naturgas fyrede motoranlæg typisk brugt, hvor varme
og el er en nødvendighed, selvom forsyningsnettet skulle svigte f.eks. plejehjem, svømmehaller, sportcentre mv.

Leveringsprogram:


 

 

 

 

 

   wta