Zantingh røggasvekslere


Røggasvarmetabet er begrænset til et minimum, når der placeres en Zantingh røggasveksler mellem kedel og skorsten.

Den tilstedeværende røggasvarme vil blive udnyttet, samt kondensationsvarmen vil også blive fuldt udnyttet med returvand der har en temperatur
lavere end 58˚ C.

Zantingh røggasveksleren er konstrueret med integreret røggasspjæld, således at veksleren kan bypasses. Dette garanterer at kedlen kan være i drift
hvis der opstår fejl på røggasveksleren, eller hvis der fyres med andet end naturgas.

 

   wta