Behovsanalyse


Behovsanalyse består som regel i fastlæggelse af anlægsstørrelse.

Dette er eksempelvis baseret på gasmængden, der er  til rådighed, varmebehov, behov for el-effekt, gaskvalitet i den til rådighedværende gas, gastryk til rådighed, er der behov for nøddrift osv.

Dette vil føre frem til ydelsesmæssig størrelse på motor eller kedel, og fastlægge behov for plads til udstyret, ventilationsforhold, ATEX forhold, nødvendig udstyr så som gas rensning, gasblæser, fakkel, nødkøle forhold og andre forhold omkring en mulig installation og økonomisk mest fordelagtig drift efter installation.   

 

 

 

 

   wta