Design og projektforslag

Med udgangspunkt i behovsanalyse for anlægstype, størrelse og komponentvalget udarbejdes et design og projektforslag.

I designforslaget indgår en 3D-model af mulig installation. Dette kan være fra nybyggeri til indretning af eksisterende rum for installationen.
I vores design indarbejder vi hensyn til miljøforhold, både til arbejdsmiljø, såsom støj og vibration samt til eksterne miljøhensyn som udslip af NOx, CO etc.

I designet er det ligeledes sikret, at de lovgivningsmæssige forhold bliver overholdt.

Projektforslag indeholder elementer som nødvendige miljøgodkendelser, tidsplaner, sikkerhed og sundhed og projektledelse af opgaven.    

 

   wta