Installation og projektledelse


NISSEN energi teknik foretager installation af det udstyr vi leverer til vores kunder. Vi foretager installation både af de enkelte komponenter, men udfører også installationer i total entreprise.
Vi gennemfører således total entreprise projekter fra idégrundlag til færdig idriftsættelse.

For kunderne betyder det, at vi sikre projektets gennemførelse ud fra kontrakt, tidsplan og de lovgivningsmæssige forhold.

Vi varetager projektledelse for vores egne entrepriser og tilbyder vores kunder at varetage projektledelse af andre relaterede installationer.
Vores kvalitetssikringssystem er indrettet til at sikre projektets gennemførelse med meget høj grad af sikkerhed og kvalitet    

Vores tekniske afdeling og vores projektledere har de nødvendige kvalifikationer til at forestå:

  • Projektledelse af mekaniske installationer
  • Projektledelse af el-installationer
  • Varetage sikkerheds- og sundhedskoordinator rollen, og gennemføre sikkerhedsmøder
  • Foretage risikovurdering og CE-mærkning
  • Anmeldelser til myndigheder, herunder Sikkerhedsstyrelsen og forsyningsselskaber
  • Projektledelse af opstart og idriftsættelse
  • Sikre driftsinstruktion og aflevering

 

   wta