Komponentvalg


Ud fra behovsanalysen fastlægges komponentvalg og ydelsesforhold.

Dette kan eksempelvis være størrelse og type af gasmotor ud fra den gasmængde, der er til rådighed eller ud fra et varmebehov.
Det kan være valg af kedelstørrelse ud fra et kapacitetsbehov fro varmeforsyning.

Derudover er der en lang række der fastlægges i denne fase eksempelvis:

 • Economiser
 • Røggasveksler
 • Brænder type og størrelse
 • Gasbehandlingsudstyr
 • Lyddæmpning
 • Gasblæser
 • Nødkøling, type og metode eksempelvis luft eller renset spildevand
 • Fjernvarmeveksling
 • Fakkel
 • Gasbeholder
 • Ventilation
 • Pumper
 • Ventiler
 • Osv.

 

 

 

 

   wta