Gasmotor - Deponigas


Op gennem 60'erne og 70'erne blev der deponeret husholdningsaffald og andet nedbrydeligt affald, som nedbrydes og danner metan dvs., at en losseplads i princippet er et stort biogasanlæg, og med simpel teknik kan gassen suges op og udnyttes - et miljø- og energirigtigt tiltag.

NISSEN energi teknik har det som en af vores værdier, at være innovatiove og være med til at skabe løsninger, der gavner vores kunder, samfundet og tager hensyn til miljøet. Derfor er vi med i Depnoigas ApS og har bl.a. herigennem også her fingeren på pulsen inden for deponi- og lossepladsgasområdet.

Leveringsomfang:

 

 

 

 

 

 

 

   wta