Serviceomkostninger

 

En biogasunit fra NISSEN energi teknik er en god investering.

TCO* over en 10-årig periode (*Total Cost of Ownership).

Figuren her viser, at indtjeningen er væsentlig større end omkostningerne i kroner.

Yderligere får man i tillæg varme, produceret af motoren, som kan bruges til utallige formål f.eks. opvarmning af bygninger,
opvarmning af procesvand etc.

 

 

   wta